Artykuł

Artykuł to wypowiedź publicystyczna opublikowana w prasie lub w internecie. Zwykle dotyczy aktualności, wyników badań, analiz naukowych lub informacji na wybrany temat. Artykuł z prasy codziennej może zawierać wypowiedzi naocznych świadków opisywanego zdarzenia, wspomnienia lub opinie specjalistów uzupełnione statystykami czy zdjęciami. Ma dowodzić słuszności jakiegoś sądu w oparciu o ugruntowaną wiedzę.

Artykuł składa się z nagłówka, który zwraca uwagę czytelnika na główną część artykułu oraz jej temat. Nagłówek jest umieszczony na samej górze artykułu. Pod nagłówkiem znajduje się lead, czyli zdanie wprowadzające, które nadaje ton wypowiedzi i streszcza zawartość artykułu. Jego treść to body copy, zakończone podsumowaniem. W artykule pisarz lub dziennikarz dostarcza szczegółowych odpowiedzi na pytania takie jak: kto, co, kiedy i dlaczego.

W tym celu zwykle wplata cytaty w treść wypowiedzi, które potwierdzają stawiane tezy i uwiarygodniają przekaz. Autor artykułu powinien opierać się na wiarygodnych źródłach, ponieważ poprzez swoje sądy kształtuje opinię odbiorcy.

Artykuł może być publikowany w prasie, publikacjach naukowych, na portalach internetowych i blogach. W marketingu funkcjonuje pojęcie advetorial, czyli artykuł sponsorowany.