ATL

ATL (ang. above the line) to strategia marketingowa, która przewiduje w komunikacji wykorzystanie materiałów reklamowych skierowanych do masowego odbiorcy. Kampanie reklamowe ATL obejmują media tradycyjne – przede wszystkim prasę, telewizję, radio oraz outdoor i indoor, czyli reklamę zewnętrzną i wewnętrzną. Za ich pośrednictwem firmy budują swój wizerunek i promują konkretną ofertę.

Strategia ATL jest mniej wymierna niż działania z zakresu BTL (ang. below the line), ponieważ nie jest skierowana do konkretnego odbiorcy i nie daje dokładnej informacji o zwrocie z inwestycji. Ten typ strategii marketingowej jest uważany za bardziej konwencjonalny i pośredni. W przeciwieństwie do strategii BTL, w działaniach ATL grupa docelowa jest bardzo szeroka i trudna do zdefiniowania, co może odbić się na efektywności strategii.

Na efektywność kampanii reklamowych korzystnie wpływa zintegrowana komunikacja, która łączy w sobie działania z zakresu ATL i BTL i stanowi często podstawę strategii marketingowej wprowadzanej w życie przez agencje reklamowe.