Folder reklamowy i materiały korporacyjne

Folder reklamowy to medium chętnie wykorzystywane w public relations, ponieważ treści w nim zamieszczone przemawiają za wizerunkiem firmy i nie muszą się dezaktualizować, nawet jeśli folder ma charakter czysto informacyjny (często przygotowuje się materiały prestiżowe, odmienne od zwykłego biuletynu czy ulotki). Dobrze przygotowany folder cechuje:

  • rzeczowość,
  • prosty, sugestywny język,
  • brak patosu
  • położenie nacisku na korzyści dla odbiorcy.

Foldery zwykle są uzupełniane cytatami czy danymi historycznymi, które uatrakcyjniają przekaz i pozytywnie wpływają na odbiór marki.

W folderze znajdą się również informacje o firmie jako oferencie, czyli:

  • charakterystyka rynku,
  • pozycja i osiągnięcia firmy,
  • sposób jej zorganizowania,
  • potencjał, który ma wyróżniać markę na tle konkurencji.

W folderze nie zamieszcza się natomiast szczegółowych informacji o produktach, konkretnej ofercie czy cenach.

Przygotowując folder, warto zadbać o stałą aktualizację zamieszczonych treści oraz wygląd graficzny, który powinien być elegancki, przyciągać uwagę i budować pozytywne skojarzenia. W folderze może przeważać materiał zdjęciowy, ze względu na fakt, że medium tego typu jest częściej przeglądane niż czytane. Tekst natomiast powinien być podzielony na atrakcyjne śródtytuły i większe części składowe, które ułożą poszczególne zagadnienia w logiczną i przejrzystą całość, ułatwiając czytelnikowi zapoznanie się z materiałem.