Freelancer

Feelancer to osoba prowadząca działalność na własny rachunek, niezobowiązana wobec pracodawcy długoterminową umową.

Terminem freelance w średniowieczu określano najemnego wojownika (pojęcie powstało z połączenia słów free lance – wolna lanca), w nowożytnej terminologii freelance to inaczej wolny zawód.

Do branży, w których często spotyka się freelancerów należą: muzyka, dziennikarstwo, scenopisarstwo, reżyseria, aktorstwo, fotografia, korekta, copywriting, programowanie, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, doradztwo, produkcja filmów, tłumaczenia.

Korzyści płynące z wykonywania wolnego zawodu są uzależnione od płci i stylu życia. Dla niektórych najważniejsza jest swoboda i elastyczność, dla innych możliwość realizowania własnych pasji. Freelancem zajmują się również studenci w ramach dorabiania lub zwolnieni pracownicy, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Osoby, które specjalizują się w wyżej wymienionych dziedzinach zwykle pracują zdalnie i poszukują zleceń przez internet, często na portalach z ogłoszeniami o pracę.