Newsletter

Newsletter to biuletyn informacyjny udostępniany odbiorcom drogą mailową, zawierający aktualne informacje na temat firmy, marki czy branży.

Newslettery są najczęściej wysyłane klientom w celach marketingowych. Zachęcają do skorzystania z najnowszej oferty i informują o zniżkach i promocjach. W przedsiębiorstwach newslettery funkcjonują jako elektroniczne artykuły branżowe i dostarczają pracownikom najświeższych informacji o rynku i dokonaniach samej firmy.

Forma wiadomości powinna być dostosowana do charakteru marki. Merytoryczna zawartość newslettera jest wzbogacona przez możliwości multimedialne internetu. Szata graficzna ma gwarantować poprawne wyświetlanie w każdym programie pocztowym. Newsletter powinien mieć przejrzysty i czytelny układ oraz wyeksponowane tytuły i odnośniki.

Warto zadbać o kontakt z odbiorcami, m.in. przez zachęty typu konkursy, ankiety, sondy i wymiany opinii. Raz przyjęta forma newslettera utrwala się w świadomości odbiorców, dlatego nie powinna być często modyfikowana.