Slogan

Pojęcie „slogan” wywodzi się z języka celtyckiego (slugh gairm) i oznacza okrzyk bojowy.

Slogan, inaczej hasło reklamowe, to krótki komunikat językowy zachwalający firmę lub produkt. Może mieć formę zdaniową lub być pojedynczym wyrazem, ważne jest, by przyciągał uwagę masowego odbiorcy i był wyrazisty. Hasło reklamowe ma budować wizerunek organizacji i wyróżniać ją na tle konkurencji przez ukazanie osobowości, misji czy głównych kompetencji. To główna maksyma czy motto firmy. Slogan jest formą komunikowania się firmy z otoczeniem i odpowiada celowi strategicznemu. Stanowi główny element wizerunku, za pomocą którego organizacja chce się utrwalić w świadomości otoczenia.

Slogan prócz funkcji identyfikacyjnej pełni funkcję informacyjną i ma stanowić oryginalny wyróżnik wśród szeregu podobnych. Musi być łatwo zapamiętywanym elementem kampanii reklamowej czy innej formy komunikacji z odbiorcą i wpływać na niego, najczęściej przez motywowanie do działania, np. do zakupu produktu. W public relations funkcjonują slogany wyrażające przesłanie, obiecujące korzyść i potwierdzające jakiś fakt. Hasła reklamowe podpowiadają działanie i bardziej intrygują niż slogany poprzez zaskoczenie, rozkaz czy humor.

W public relations jeden slogan potrafi funkcjonować przez kilka lat, w przeciwieństwie do reklam, które mogą mieć różne nagłówki i hasła w jednej kampanii. Dobry slogan powinien być krótki, oryginalny, chwytliwy, poprawy językowo, a także nacechowany emocjonalnie. Powinien też odwoływać się do doświadczeń odbiorców i być dopasowany do grupy docelowej.