Tadeusz Słobodzianek laureatem Nagrody Literackiej Nike 2010

Jury 14. edycji Nagrody Literackiej Nike nagrodziło dzieło polskiego dramaturga i reżysera Tadeusza Słobodzianka pt. Nasza klasa. Historia w XVI lekcjach (słowo/obraz terytoria, Gdańsk) – jedyny w historii tej prestiżowej nagrody tak wysoko uhonorowany utwór dramatyczny. Podejmuje on temat mordu w Jedwabnem poprzez ukazanie dramatycznych losów kilku polskich i żydowski uczniów powojennej szkoły w niewielkim miasteczku.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 3 października 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W siódemce finałowych dzieł znalazły się ponadto trzy tomy poezji, zbiór opowiadań, reportaż i biografia. Ciekawym jest fakt, iż po raz trzeci w historii Nagrody Nike nie nominowano żadnej powieści, co kłóci się z pierwotnym zamierzeniem konkursu, którego celem jest promocja literatury polskiej, ze szczególnym naciskiem na wspomniany gatunek.

Warto przypomnieć, że Nagroda Literacka Nike przyznawana jest corocznie od 1997 roku przez Fundację tej nagrody oraz „Gazetę Wyborczą”, która dodatkowo organizuje plebiscyt, w którym wręczana zostaje Nagroda Czytelników. W tym roku otrzymała ją Magdalena Grochowska za książkę biograficzną pt. Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu (Świat Książki, Warszawa). O dwa wspomniane wyróżnienia ubiegali się również: Piotr Sommer – Dni i noce (Biuro Literackie, Warszawa), Jacek Dehnel – Ekran kontrolny (Biuro Literackie, Warszawa), Julia Hartwig – Jasne niejasne (A5, Kraków), Wojciech Jagielski – Nocni wędrowcy (WAB, Warszawa) i Janusz Rudnicki – Śmierć czeskiego psa (WAB, Warszawa), poddani ocenie komisji, w skład której weszli w tym roku: przewodnicząca Grażyna Borkowska, Edward Balcerzan, Tadeusz Bradecki, Kinga Dunin, Tomasz Fiałkowski, Marcin Król, Adam Pomorski, Iwona Smolka oraz Joanna Tokarska-Bakir.

Po krótkim filmowym spotkaniu z ubiegłorocznym finalistą konkursu Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim, autorem Piosenki o zależnościach i uzależnieniach, nastąpiła multimedialna prezentacja siedmiu kandydatów, z których z niemałym entuzjazmem licznie przybyłej publiczności spotkał się przede wszystkim Jacek Dehnel po swojej błyskotliwej uwadze, że jedynym pomnikiem jaki umie sobie wyobrazić jest jego pomnik nagrobny, wybudowany na warszawskich Powązkach tuż obok Herberta, co kandydat uważa za wystarczający przywilej. Zgodzić się należy również z wypowiedzią Janusza Rudnickiego, który słusznie zauważył, iż posiadać talent to nie wszystko. Ważnym jest również, by ten talent na siebie zarabiał. Jury jednogłośnie stwierdziło, że Śmierć czeskiego psa spotkała się z najciekawszą recenzją jednej z czytelniczek.

Po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu laureat konkursu otrzymał główną nagrodę w postaci statuetki Nike dłuta wybitnego rzeźbiarza prof. Gustawa Zemły oraz czeku w wysokości stu tysięcy złotych, a niespodziewane wyróżnienie skwitował następująco: „Życzę wszystkim przyjaciołom i wrogom, aby czuli to, co czują dzisiaj”.

Premierę sztuki Tadeusza Słobodzianka można obejrzeć 16 października 2010 roku w Teatrze Na Woli.