Podstawowe zasady gry w koszykówkę

Mecz koszykówki składa się z czterech kwart. Każda trwa po dziesięć minut. Jedna drużyna składa się z dwunastu zawodników. Na boisku gra na raz tylko pięciu zawodników z jednej drużyny. Każda drużyna może wykonać dowolną ilość zmian w składzie drużyny. Piłka podczas meczu może być podawana, kozłowana, rzucana, nie należy kopać piłki. Podczas przemieszczania się po boisku należy kozłować piłkę. Kozłować wolno jedynie jedną ręką. Należy pamiętać, że po złapaniu piłki nie wolno jeszcze raz kozłować, należy ją podać do innego zawodnika. Z autu piłkę należy wyrzucić w krótszym czasie niż 5 s od gwizdka sędziego, przekroczenie tego czasu powoduje uznanie piłki za przetrzymaną. Drużyna ma 24 sekundy na przeprowadzenie akcji np. ataku. Pamiętać należy, że ma też czas około 8 sekund na wyprowadzenie gry z własnej połowy. Niedostosowanie się do tych czasów skutkuje utratą piłki i przekazaniem drużynie przeciwnej. Jeden zawodnik nie może popychać, uderzać, trzymać, spychać innego zawodnika. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności skutkuje okrzyknięciem faula.