Człowiek niepełnosprawny ma takie same prawa, jak ludzie sprawni ruchowo. I robi się wiele, by zapobiec społecznemu wykluczeniu ludzi niepełnosprawnych. Jednym z takich działań są siłownie dla niepełnosprawnych. Miejsca, gdzie ludzie będący upośledzeni ruchowo w stopniu lekkim, bądź będący na wózkach inwalidzkich mogą rozwijać swoją pasję sportową. Siłownie dla niepełnosprawnych pozwalają osobom z trudnością ruchową zadbać o swoją kondycję, poprawić tężyznę ciała, a także niejednokrotnie rehabilitować swoje ciało. Bardzo często można spotkać siłownie dla niepełnosprawnych zorganizowane pod tz. chmurką, czyli na zewnątrz. Urządzenia znajdujące się w siłowni zewnętrznej mają zazwyczaj prostą konstrukcję. Celowo są tak zbudowane, by pomóc osobom niepełnosprawnym wykonywać ćwiczenia relaksacyjne, jak i rehabilitacyjne. Urządzenia są tak skonstruowane, że osoby niepełnosprawne mogą wykonywać ćwiczenia pozostając w wózkach inwalidzkich. Poza tym dają możliwość aktywnego spędzenia czasu wśród innych ludzi i na dodatek na świeżym powietrzu.