Istnienie kombinacji w naturalny sposób warunkuje modyfikacje tej dziedziny i, co za tym idzie, powołanie dodatkowo superkombinacji. Osoby oglądające narciarstwo alpejskie z uwagi wyjątkowego nim zainteresowania z pewnością ucieszył fakt, że kombinację rozszerzono (ale nie zamieniono ? istnieją obie konkurencje) o superkombinację, co pozwoliło na stworzenie nowej dyscypliny wliczanej do narciarstwa alpejskiego. Za wszystkie tego typu modyfikacje odpowiada Międzynarodowa Federacja Narciarska, która wprowadza wszelkie zmiany i je zatwierdza, jeśli zachodzi taka potrzeba. Superkombinacja zawiera w sobie slalom w określonej wersji oraz zjazd ze zbocza, czasami występują dodatkowe modyfikacje i zamiast slalomu specjalnego czy prostego zjazdu z wyznaczonej trasy wykorzystywany jest nowatorski slalom supergigant. Konkurencja jest podobna do poprzednio opisanej, rozgrywa się ją podobnie jak zwykłą kombinację w różnych zawodach polegających na wymieszaniu różnych rodzajów narciarstwa alpejskiego. Konkurencje wchodzące w skład superkombinacji mogą być różnie wymieszane, praktykuje się też inne konkurencje, na przykład czasami jest zjazd, a czasami slalom supergigant.